сряда, 27 януари 2016 г.

Незаконно строителство - общи положения


ЗУТ – ДНСК и РДНСК – заповеди за събаряне


Основните положения в законодателството при незаконното строителство са определени в глава XXI-ва от ЗУТ /Закона за устройство на територията/. Дадено е определение за незаконен строеж, накратко процедурите по установяването му, органите, които го констатират и последователността на действията им.