понеделник, 1 февруари 2016 г.

Структура и роля на органите на ДНСК при процедура по незаконно строителствоЗУТ. ДНСК - структура и органи


Структура на ДНСК, контрол и отговорност на структурите


Каква е структурата на ДНСК и кой за какво отговаря при констатиране на незаконно строителство на строежи от първа, втора и трета категория. 

Кой какви документи изготвя, за какво отговаря и къде трябва да се подават от засегнатите лица допълнителни документи, възражения и жалби.

Това е изключително важна информация, защото ако не са подадени документите на правилното място може да се пропуснат важни срокове - за обжалване, за подаване на допълнителни документи и други.