вторник, 9 февруари 2016 г.

Заповед за спиране на строителството

ЗУТ - Заповед за спиране на строителството

Заповеди за спиране на строителството - Спиране на строежа и последващо събаряне - по чл.225 ал.5 и чл.225а ал.5 от ЗУТ
и

Заповед за спиране на строежа по чл.224 ал.1 от ЗУТ.